Program Czyste Powietrze - Dofinansowanie

 Krótki opis programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Realizację programu zaplanowano na lata 2018-2019. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Beneficjenci

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Formy dofinansowania

Dotacja

Pożyczka

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Wielkość dotacji zależna jest od kwoty miesięcznego przychodu na osobę i może wynieść od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Im niższe przychody na osobę, tym wyższy poziom dotacji.

Biorąc pod uwagę najwyższy możliwy koszt (53 tys. zł) dotacja może wynieść od min 15 900 do max 47 700 zł.

Rodzaje możliwych modernizacji

  • podstawowym wymaganym działaniem jest wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu (chyba, że w budynku jest już zamontowany kocioł minimum V klasy)

pozostałe działania nie są obligatoryjne

  • docieplenie przegród budynku
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Audyt Energetyczny

Do kosztów kwalifikowanych, obejmowanych dotacja zaliczany jest między innymi Audyt Energetyczny.

Audyt nie jest obowiązkowy, jednak warto go przeprowadzić, gdyż szczególnie w przypadku modernizacji kompleksowej, da on informację, które działania, rodzaje materiałów dociepleniowych i urządzeń dadzą największe oszczędności energii i kosztów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Więcej szczegółów na temat programu:

Ulotka

Strona informacyjna 

 

 

NEGA-Energy
Leszek Rzeszowski
50-440 Wrocław
ul. Kościuszki 135
telefon: 603 095 849
Współpracyjemy z