Audyt Efektywności Energetycznej - Białe Certyfikaty

Szukają Państwo źródła dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną procesu lub budynku?
 
Narzędziem, dającym możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych, jest system Świadectw Efektywności Energetycznej (potocznie mówi się o nich Białe Certyfikaty).
 
Uzyskane Świadectwa Efektywności Energetycznej stanowią prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Są skupowane przez podmioty zobowiązane czyli np. producentów energii.
 
Obecnie Białe Certyfikaty dają możliwość dofinansowania wyłącznie przedsięwzięć planowanych. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej:
 
 
Przygotowanie wniosku poprzedza opracowany Audyt Efektywności Energetycznej. Aby dane przedsięwzięcie mogło zostać dofinansowane musi wpisywać się w ramy określone w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23. listopada 2016r., w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:
 
Przykłady ogólnych kategorii:
 
1. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych.
 
2. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe.
 
3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń, instalacji bądź systemów.
 
4. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację.
 
5. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach, instalacjach i odbiornikach.
 
6. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie: zastąpienia niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł; budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupu albo modernizacji węzła cieplnego; modernizacji instalacji wytwarzania chłodu.
 
Bardziej szczegółowy wykaz w Obwieszczeniu Ministra Energii 
 
Oferujemy Państwu zarówno opracowanie Audytu Efektywności Energetycznej, jak i przygotowanie Wniosku o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej, a także wszelką pomoc w formalnościach związanych z pozyskaniem Białych Certyfikatów.
 
Zapraszamy do współpracy
 
NEGA-Energy
Leszek Rzeszowski
50-440 Wrocław
ul. Kościuszki 135
telefon: 603 095 849
Współpracyjemy z